תאריך: 17/12/2017 - שערי מטבע
דולר יציג 3.93 ש"ח  אירו יציג 4.46ש"ח 
ריבית הפריים 1.75%


עיקרי התוכנית
בריאות על בטוח

כיסוי ביטוחי מלא לניתוחים / טיפולים גדולים שכיחים ביותר

הכיסוי ניתן לניתוחים/טיפולים הבאים: צנתור לב, בלון לב, צנתור + בלון, ניתוח לב (מעקפים), ניתוח לב (מסתמים), ניתוח הרניה, ניתוח קטרקט, כריתת רחם, כריתת שד, ניתוח מח, ניתוח גב, ניתוח פרוסטטה.

במידה והניתוח יבוצע בבית חולים שבהסכם על ידי רופא שבהסכם, יינתן כיסוי מלא והתשלום יעשה ישירות לביה"ח ולרופא. במידה והניתוח יבוצע על ידי רופא שלא בהסכם, ישופה המבוטח בסכום המרבי על פי הפוליסה.
הכיסוי כולל:

א. שכר רופא מנתח.

ב. שכר רופא מרדים.

ג. הוצאות חדר ניתוח כולל תותבת ו/או בדיקה           

    פתולוגית.

ד. הוצאות אשפוז המבוטח בבית חולים.

ה. שכר אח/ות פרטי/ת בעת שהותו של המבוטח

    בבית חולים.

ו.  שירותי הסעה באמבולנס לשם ביצוע הניתוח.

ז. התייעצות עם המנתח הפרטי שביצע בפועל

    את הניתוח.

ח. טיפולים פיזיותראפיים למבוטח אשר עבר ניתוח גב.

גימלא חודשית בסך 3,813 ש"ח לאחר ניתוח לב (מעקפים) או ניתוח מח למשך שלושה חודשים

פיצוי של 30% במקרה של ניתוח במסגרת קופת חולים

מבוטח אשר יבחר לעבור את הניתוח במסגרת קופת חולים בה הוא חבר ובמימון מלא של הקופה, יהיה זכאי לפיצוי בשיעור של 30% מסכום הביטוח.

כיסוי להשתלות בארץ ובחו"ל, ניתוחים / טיפולים מיוחדים בחו"ל

א. כיסוי להשתלות איבר בארץ ובחו"ל; כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה,

    לבלב ומח עצם ללא הגבלת סכום ביטוח.

ב. כיסוי לניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל אשר אינם ניתנים לביצוע בארץ - עד

    תקרת כיסוי מירבית של 100,000$.

גימלא חודשית לאחר השתלה בחו"ל

גימלא בסך של 5,083 ש"ח  לחודש, לתקופה של 24 חודשים, לאחר השתלה שבוצעה בחו"ל.

שירותי חירום ועזרה ראשונה לשיכוך כאבי שיניים

טיפולי עזרה ראשונה ושיכוך כאבים במקרה של כאבי שיניים המחייבים טיפול מתוך רשימת טיפולים (על פי פירוט המופיע בפוליסה), ובלבד שהמבוטח לא זומן לטיפול מראש. המבוטח יפנה למוקד טלפוני ובאמצעותו יופנה למוקד חירום.

תשלום במקרה של אובדן כושר עבודה

גימלא בסך 2,541 ש"ח  לחודש תשולם למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט הנגרם כתוצאה מביצוע ניתוח שברשימת הניתוחים. הגימלא תשולם החל מתום תקופת ההמתנה (3 חודשים), לתקופה מירבית של 24 חודשים.

ביטוח חיים

תשלום פיצוי חד פעמי בגובה 63,538 ש"ח במקרה של מות המבוטח, חו"ח, כתוצאה מניתוח שברשימת הניתוחים (במהלך או תוך 7 ימים מהיום בו עבר המבוטח את הניתוח).

 

   לטופס צור קשר - הקש כאן

דף הבית | טיפים לרוכשי דירה | טיפים לממחזרי משכנתא הטבות IMAGINE  | הצטרפות לניוזלטר

  פקס: 03-7604066  EMAIL: imagine.ins@gmail.com   © כל הזכויות שמורות למשכנתא טיפ


Powered by Artvision | Truppo Websites